Ofis

Telefon: +49211 976 358-19
Faks: +49 211 976 358-24
Adres: Goethestr. 30 40237 Düsseldorf

Acil Durumlar

+49 157 782 866 71

„Yeni Vasıflı Göçmenlik Yasası: Corona Çağında Göç“

I. Giriş

Almanya’da nitelikli elemanların ortalamanın altında olan istihdam giderek daha fazla yaşanıyor. Önemli bir faktör Almanların yüksek yaş ortalamasıdır. Hükümet, artan ekonomik gerilemeye karşı koymak ve nitelikli işçi akınıyla mücadele etmek için yeni „Uzman Göç Yasasını” (FEG) yürürlüğe koydu.

FEG 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yazının temel amacı, yasa koyucunun FEG ile bağlantılı olduğu yasal koşullara genel bir bakış sağlamaktır.

II. Genel Bilgi

Avrupa birliği üyesi olmayan vatandaşlardan nitelikli işçilerin göçüne ilişkin yeni yasa daha çok göçle ilgilenen uzmanlara yöneliktir. Böyle bir uzman, Almanya ikamet yasasının Madde 18’e göre en az iki yıllık eğitim süresine sahip üniversite diploması veya nitelikli mesleki eğitimi olan kişi anlamına gelir.

III. Almanya ikamet yasasının yeni düzenlemeleri

Üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin şimdiye kadar iş bulmaları, özel durumlardan hariç, yasaktı.1. Mart 2020’ye kadar, mesleki nitelikli kişilerin istihdamı ancak az personelli ve sözde „darboğaz mesleklerinde“ mümkündü. Buna ek olarak, nitelik ve aranan istihdam arasında bir uyum gerekildi. Ve son olarak Federal İş Bulma Kurumu’ndan bu noktaya kadar „öncelikli test“ şeklinde ek bir onay alınması gerekiyordu. “Öncelikli testin” amacı, Almanya’da yaşayan Alman çalışanların iş için sunduğu öncelik sorusuna cevap vermekti. Almanya’da ilan edilen pozisyon için aynı adaylar varsa onay düzenli olarak reddediliyordu. Bu koşullar artık hafifletildi. Nitelikler ve istihdam arasındaki yakın bağlantı ve öncelikli test bağlamında Federal İş Bulma Kurumu’nun onayı artık önemli değildir.

Böylece yeni işçilerin büyümesi, işverenin uyması gereken yeni yükümlülükleri ortaya koymaktadır. Buna, ikamet izninin bir kopyasının doğrulanması ve üretilmesi ve yetkili yabancılar otoritesi ile çalışanın istihdamı ile ilgili yetkili yabancılar la iletişimi de dahildir.

IV. Yabancı uzmanların giriş ve ikametgahı

Yabancı bir işçinin sahip olduğu mesleki yeterlilikten farklı olarak, vize verme koşulları da değişiyor.

1. Sözde „uzman“ olarak istihdam amacıyla giriş

Giriş için gerekli bir „uzman“ koşulları büyük ölçüde Almanya ikamet yasasının 18, 18’a, 18b maddelerinde düzenlenmiştir.

Adaylı öncelikle tanınmış veya karşılaştırılabilir bir nitelik sunabilmesi gerekir. İyi düzenlenmiş mevzuata sahip mesleklerde, mesleki lisans da gereklidir. Buna ek olarak, 45 yaşın üzerindeki kişiler için, en az 45.540 EUR brüt yıllık maaş, başka bir koşul olarak gereklidir.

Son olarak, Almanya’da somut bir iş teklifi olmalıdır.

Bu koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, bir „uzman“ olarak iş sözleşmesi süresince bir konaklama verilmesi göçmenlik otoritesi tarafından onaylanır.

2. Akademisyenlerin giriş ve ikametgahı

Üçüncü ülkelerden gelen akademisyenler için giriş vizesi veya oturma izni AB Mavi Kartı kapsamındadır. Madde 18b II Almanya ikamet yasasına göre, AB Mavi Kart sahipleri de „uzman”.

Bu ikamet izni verilmesi için koşullar bu nedenle kalifiye işçilerin istihdamı için benzer. Bu nedenle, Alman ülkesinde somut bir iş teklifi, tanınmış veya karşılaştırılabilir bir üniversite diploması gerektirir. Sevk edilecek kişinin düzenli veya kusurlu bir meslek icra edip etmediğine bağlı olarak, brüt yıllık maaş hibe prosedüründe son koşuldur.

Düzenli bir meslek icra ederken, brüt yıllık maaş (2020 itibariyle) en az 55.200,00 EUR ve kıtlık durumunda en az 43.056,00 EUR olmalıdır.

3. Resmi nitelik olmadan BT uzmanlarına giriş ve konaklama

Resmi bir nitelik sahibi olmayan BT uzmanları, yani BT sektöründe uzun yıllar deneyim kazanmış ve mesleğin kapsamlı pratik bilgisine sahip uzmanlar, Madde 19c II Almanya ikamet yasasına ve Madde 6 Almanya karar yönetmeliği, uyduğu halde belirli koşullar altında vize alırlar.

Son yedi yıl içinde üç yıllık mesleki deneyimin brüt yıllık maaşı en az 49.680,00 EUR olan BT sektöründe somut bir iş teklifi, ilgili teorik bilginin kanıtı ve B1 seviyesinde Almanca dil bilgisi gibi ön koşullar belirleyicidir ve yerine getirilmesi gerekmektedir.

Çalışma dili İngilizce ise, dil kanıtı feragat edilebilir.

4. Yabancı mesleki yeterliliklerin kısmi olarak tanınmasında istihdam

Mesleki nitelikleri sadece kısmen tanınan kalifiye elemanların, MAdde 16d Almanya ikamet yasasına uyarınca tam olarak tanınmak amacıyla vize de verilebilir.

Bu amaçla, kalifiyeli elemanlara yeterlilik sonrası için 18 aya kadar oturma izni verilir. Kalış süresinin altı aya kadar uzatılması mümkündür.

Yeterlilik ölçüsü sırasında, tanınan meslekte elemanın istihdamı tamamen mümkündür.

Yapılacak nitelik açıkça düzenlenmemişse, istihdam „uzman“ olarak sınıflandırılır.

Buna ek olarak, şirket içi sürekli eğitim planlanacak ve işveren konaklama süresince eğitime devam etme konusunda güvence sahibi olacaktır.

V. Vize sürecinin hızlandırılması

Almanya ikamet yasasının Madde 81a’sı uyarınca hızlandırılmış bir vize prosedürü mümkündür. Hızlandırılmış prosedür, yabancı niteliklerin tanınmasını, çalışma koşullarının incelenmesini, yani Federal İş Bulma Kurumu’nun onayını içerir ve üçüncü ülkelerden gelen vasıflı işçi ve kursiyerlere hitap etmeyi amaçlamaktadır. Hızlandırılmış bir prosedür için başvuru yerel veya merkezi göçmenlik otoritesine gelecekteki işveren tarafından başvurulmaktadır.

Başvuran müstakbel işveren, kalifiye elemanın izni, pasaportunun bir kopyası, göçmenlik bürosundaki elemanın niteliklerine ilişkin bilgi ve kanıtları ifşa etmelidir.

Hızlandırılmış maliyet prosedürü üzerinden 411,00 EUR tutarında ki ücret, başvuran işveren tarafından karşılanacaktır.

VI. Sonuç

“Uzman Göç Yasası”, 1 Mart 2020 tarihinde tanıtılan, büyük ölçüde tatmin edici, ancak henüz işgücü göçü hukuku alanında bir başyapıt değil. Yine de, yasa kaçınılmaz bir mil işaretidir.

Şimdi, üçüncü ülkelerden gelen kalifiye işçileri ağırlıyor ve çoğunlukla, işçi göçü söz konusu olduğunda oturma hakkını yeniliyor. Hızlandırılmış prosedürü aynı zamanda daha modern hale getirir ve üçüncü ülkelerden daha fazla işçi çeker.

Ancak, sabit rakamlara rağmen, Federal Çalışma Bakanlığı FEG yürürlüğe girdikten sonra Corona salgını hakkındaki endişelerini dile getirdi. Belgede, vize ofisleri ve yetkililerin çalışmaları azaltması ve giriş yasağı getirilmesiyle başvuruların düşeceği belirtildi.

Somut rakamlar veya istatistikler sağlamak için bu aşamada çok erken. Yine de, sınırın açılması ve Corona salgını sırasında hafifletilmesinin sonrası, Yabancı vasıflı işçilerin Almanya’da iş bulma telaşı beklenmelidir.

O.Law is a modern and dynamic law firm working in cooperation with highly motivated, professionals offering legal advice in the heart of Dusseldorf. We are characterized by our cooperation with a tax advisor and a network of lawyers in Eastern Europe.

O.Law supports in all legal requests regarding commercial law, focusing on our international cooperation. In view of the intensity of German-Turkish trade relations and the importance of them, we established a Turkey Desk.

Solutions that are efficient and economically sensible, with creative approaches are defining O.Law’s hallmarks. O.Law offers legal services in German, Turkish  and English and can support double culturally. To speak a common language is important to us.

O.Law – International Law Firm

Attorney at Law Hülya Oruç, LL.M.

Goethestr. 30

40237 Düsseldorf

+ 49 211 976 358 -19

info@olaw.eu

www.olaw.eu

O.Law is a law firm based in Düsseldorf. Working for entrepreneurs worldwide, making their dreams come true.

We speak your language