Ofis

Telefon: +49211 976 358-19
Faks: +49 211 976 358-24
Adres: Goethestr. 30 40237 Düsseldorf

Acil Durumlar

+49 157 782 866 71

O. Law

Almanya’da Şirket Kuruluşu – GmbH

GmbH (türk formu ile Limited) Almanya’da yaygın olan en popüler şirket formudur. 1 milyon`dan fazla şirketler ve eskiden popüler olan ortaklıklar, şimdi bu şirket biçimi tarafından arkada bırakıldı (2013 itibariyle) Limited, kendi hakları ve yükümlülükleri olan bir tüzel kişidir. Bu, GmbH bağımsız bir tüzel kişil yapar, örneğin, hissedarlardan bağımsız olarak dava açabilir ve dava edilebilir. Aynı zamanda GmbH taşınmaz mülklerin sahibi olabilir. GmbH`nın organları, genel müdür, hissedarlar ve genel kuruldur. Ayrıca belirli koşullar altında bir yönetim kurulu atanabilir.

Genel Bilgi

GmbH, ticaret siciline tescil ile oluşur. Ticaret siciline tescil edilmeden önce, bir GmbH oluşturma amacına sahip bir BGB şirketi (= Alman medeni kanunu altında örgütlenmiş şirket, yani adı ortaklık) şeklinde bir ‘Vorgründungsgesellschaft’ (yani: oluşum öncesi şirket) olarak adlandırılır.

Ana sözleşmenin onaylanmasıyla ‘Vor-GmbH’ (yani: oluşum öncesi şirket) ortaya çıkar. Aynı zamanda ‘Vorgründungsgesellschaft’ gibi hakların ve yükümlülüklerin taşıyıcısı olabilir, ancak daha sonra kuruluşta olduğu için ‘i.G.’  (yani kuruluşta olan şirket) ekini kullanmalıdır. Bu ek GmbH’nın henüz ticaret siciline kaydedilmediğini açıkça belirtmek için kullanılmalıdır.

Ticaret siciline tescil ile GmbH ‘doğmuştur’. GmbH’nın faaliyet alanlari yasal olarak izin verilen herhangi bir amaç olabilir.

GmbH şirketinin sermayesi minimum  25.000,00 EUR olmalıdır. § 7 GmbH-Kanununa göre, noter ticaret siciline tescil için başvurduğunda, sermayenin en azından yarısı ödenmiş olmalıdır. Şirket, asgari sermayeye sahip olma yükümlülüğüne sahiptir. Bu sermaye, nakit veya ayni olarak sağlanabilir. Şirketin tescili üzerine, genel müdür, asgari normal sermayenin ödendiğine dair bir beyanda bulunmalıdır. Almanya`da ikamet etmeyen yabancılar için banka hesabı açmak zor olabilir. Birçok bankanın katı koşulları vardır. Müşterilerini şahsen tanımak isteyen bankalar vardır, ayrıca her bankanın kendi risk policy’si vardır. Ancak müşterinin meşruiyetini takiben resmi bir yerde Almanya’ya ikamet önceliği olmaksızın banka hesabı açan bankalar da mevcuttur.

GmbH, oluşumla birlikte veya sonrasında ana sözleşmedeki hissedarlar tarafından süresiz olarak veya belirli bir süre için atanabilen bir veya daha fazla genel müdür tarafından temsil edilir. Genel müdürler, yalnızca mutlak tüzel kişiliğe sahip (sınırsız yasal ehliyet) gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Genel müdürler, içtihat tarafından geliştirilen sorumluluklarla değiştirilerek yerine getirilmesi gereken özel ve durum tespiti gerekliliklerine tabidir.

GmbH sadece kendi malvarlığından sorumludur, hissedarlar kişisel sorumluluktan muaftır. İstisna olarak, hissedarların kişisel sorumlulukları olabilir.

Ana sözleşme özelleştirilebilir. Ancak GmbH-Kanunu reformundan sonra, diğer yandan ana sözleşme için bir numune kullanma imkânı yasa ile getirilmiştir (‘Musterprotokoll’ olarak adlandırılır). En fazla üç hissedar ve yalnızca bir genel müdür olması durumunda, bu örnek ana sözleşme kullanılabilir. Ayrıca, sadece nakit ve ayni katkı sağlanamaz.

Hissedarlar kararlarını genel kurulda alırlar. Ana sözleşmede gerekli çoğunluklar belirtilebilir. Ana sözleşme, hissedarların hisselerinin sayısını ve nominal değerini belirtmelidir. Nominal tutarın tam Euro olması gerekir, bu nedenle minimum nominal tutar 1,00 EUR`dur.

Nominal sermaye konulduğunda ve ana sözleşme noter tarafından tasdiklendiğinde, noter GmbH`nın ticaret siciline tescili için başvurmalıdır:

Bunun için aşağıdaki belgeler gereklidir:

  1. Ana sözleşme
  2. Yetki alanında atanmamışsa, genel müdürün meşruiyeti
  3. Genel müdür tarafından imzalanmış hissedarların listesi
  4. Ayni katkı durumunda: Ayni katkı değerinin nominal tutara eşit olduğunu kanıtlayan belgeler
  5. Hisse senetlerine katkı sağlama ve bunların artık tamamen GmbH`nın elinde olduğuna dair teminat (genel müdür beyanı)

Yabancilar ile Ilgili

GmbH kuruluşu, hissedarların veya genel müdürlerin uyruğuna bağlı değildir. Yabancılar bile izinsiz bir GmbH kurabilir veya genel müdür olarak atanabilirler. Üç şekil düşünülebilir: oturma veya yerleşim iznine sahip, yani Almanya`da ikamet eden bir yabancı yönetici, bir GmbH`yı herhangi bir zorluk çekmeden yönetebilir. Aynı şey AB özgürlükleri, yani dolaşım özgürlüğü nedeniyle AB vatandaşları için de geçerlidir.

AB vatandaşı olmayanlar için, müdürlerin Almanya`da uzun süredir oturma izninin olması gerekiyordu.

Bu bakış açısı değişti. Artık, genel müdürlerin herhangi bir ikamet iznine ihtiyaç duymadıkları konusunda fikir birliği var. Tartışmalardan biri ise, bazı durumlarda genel müdürlerin en azından bir takvim yılı içerisinde, üç ay kalabilme imkanına sahip olmaları konusunda. Ama bu konu bile zaman zaman farklı değerlendiriliyor. Bu konuyla ilgili ticaret siciline’de açıklık getirilmesi tavsiye ediliyor, çünkü bu konuda ülke çapında bir tutarsızlık söz konusudur. AB-Vatandaşı ve oturma izni olmayan ama Almanya’da serbest meslek sahibi olmak isteyenlerin özel çalışma iznine ihtiyaçları yoktur. Serbest meslek sahibi kişi oturma izni aldıktan sonra herhangi bir başka izne gerek duymaksızın serbest mesleğini gerçekleştirebilir. 90 günden az ve planlanmış bir kalma için, sadece ‘Schengen Vizesi’ için başvuru yeterlidir. 90 günden fazla planlı bir kalış süresi için, yurtdışındaki Alman konsolosluklarından birinde serbest meslek amaçlı bir vize (yani ‘ulusal vize’) başvurusunda bulunulmalıdır. İlgili konsolosluk daha sonra bu talebi sorumlu göçmenlik bürosuna iletir. Almanya`da planlanan ve ikamet yerinde bulunan yabancılar dairesi, daha sonra bu talep hakkında karar verir. Bu süreç iki ila dört ay sürebilir.

Konu ile ilgili bizle irtibata gecebilirsiniz.

O.Law is a modern and dynamic law firm working in cooperation with highly motivated, professionals offering legal advice in the heart of Dusseldorf. We are characterized by our cooperation with a tax advisor and a network of lawyers in Eastern Europe.

O.Law supports in all legal requests regarding commercial law, focusing on our international cooperation. In view of the intensity of German-Turkish trade relations and the importance of them, we established a Turkey Desk.

Solutions that are efficient and economically sensible, with creative approaches are defining O.Law’s hallmarks. O.Law offers legal services in German, Turkish  and English and can support double culturally. To speak a common language is important to us.

O.Law – International Law Firm

Attorney at Law Hülya Oruç, LL.M.

Goethestr. 30

40237 Düsseldorf

+ 49 211 976 358 -19

info@olaw.eu

www.olaw.eu

O.Law is a law firm based in Düsseldorf. Working for entrepreneurs worldwide, making their dreams come true.

We speak your language