Ofis

Telefon: +49211 976 358-19
Faks: +49 211 976 358-24
Adres: Goethestr. 30 40237 Düsseldorf

Acil Durumlar

+49 157 782 866 71

O. Law

ALMANYA YATIRIMCI VİZESİ

Almanya’da şirket kurmak için Schengen vizesinin yeterli olmasından ötürü, Almanya’ya yatırım yapmak isteyen iş adamları için ulusal vize alınması zorunluluğu bulunmamaktadır. Schengen vizesi, vize sahibine, 180 günlük süreç içerisinde 90 günlük kalma süresi için izin verir. Genellikle, Alman yetkili mercileri hızlı çalışırlar ise 3 ay gibi bir süre içerisinde bir şirket kurulabilir. Almanya’nın oldukça bürokratik bir ülke olmasından dolayı avukatlar tarafından birçok evrak işinin yapılması ve yetkili mercilerce bu evrak işlerinin kontrolünün sağlanması gerekir.

Almanya’da yaşamanın ve çalışmanın planlanması halinde Schengen vizesi yetersiz kalacaktır. Birçok durumda, müvekkillerimiz, öncelikle şirket kurarak ardından serbest meslek yürütmek amacıyla ulusal vizeye başvurur. Bu yöntem asgari sermaye ile kurulacak olan şirketler söz konusu ise iyi bir yol olabilir. Ancak eğer yüksek sermayeli bir şirket söz konusu ise bu durumda yatırımcı vizesine başvurmak mümkün ve daha makul olabilir.

Almanya’da Türkiye menşeili şirket sayısı 580 olmakla beraber Türkiye, Almanya’da yer alan yabancı menşeili şirketler arasında Avusturya ve Japonya’nın ardından dokuzuncu sıradadır.[1]

Almanya’da en yaygın bulunan şirket türü Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)’dir. Şu anda 1 milyondan fazla şirket ile önceden yaygın olan ortaklıklar 2013’ten beri bu şirket türüne geçmekte. GmbH, kendi hak ve yükümlülükleri olan bir tüzel kişiliğe sahiptir. Bu nedenle GmbH bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir; yani ortaklarından bağımsız olarak davaya taraf olma ehliyetine sahiptir. GmbH, taşınır malların maliki olabilir. GmbH’nin organları müdür, ortaklar ve genel kuruldur. Ayrıca belirli koşullar altında bir yönetim kurulu atanabilir.

GmbH’nin kuruluşu için asgari sermaye bedeli en az 25.000,00 EUR olmalıdır. İlgili kanun maddesine göre ticaret sicilinde başvurulduğunda sermayenin en az yarısının banka hesabına yatırılmış olması gerekir. Şirket asgari sermayeyi elinde tutmakla yükümlüdür. Asgari sermaye, nakdi sermaye olabileceği gibi ayni sermaye de olabilir. Şirket tescil edilirken, şirket müdürü asgari sermayenin ödenmiş olduğunu doğrulamalıdır. Almanya’da ikamet etmeyen yabancılar için banka hesabı açmak zor olabilir. Birçok banka oldukça sıkı kurallara sahiptir. Örneğin bazı bankalar müşterilerini bireysel olarak tanımak isteyebilirler. Ancak, müşterinin Almanya’ya gelmiş olma kuralına uymasına gerek kalmadan müşterinin resmi onayı sonrası banka hesabı açan bankalar da vardır.

GmbH, ortaklar tarafından süresiz olarak veya belli bir süre için kuruluş esnasında esas sözleşme ile ya da sonradan atanabilen bir veya daha fazla müdür tarafından temsil edilir. Sadece gerçek kişiler müdür olabilirler. Müdürler, yetkili makamların içtihatlarıyla geliştirilen özel ve due diligence şartlara tabidirler.

Almanya’da şirket kuruluşu ortakların veya müdürlerin uyruğuna bağlı değildir. Yabancılar dahi özel bir izne gerek olmaksızın şirket kurabilir veya bir şirketin müdürü olabilirler.

AB ülkesi olmayan bir ülke vatandaşı olup da Almanya’da serbest meslek erbabı olarak işlerini yürüten girişimciler, serbest mesleklerini icra edebilmek için oturum izni sağlayan yatırımcı vizesine sahip olmalıdırlar.

İşbu yatırımcı vizesi:

 • İcra edilmek istenen ticari faaliyetle alakalı olarak ekonomik fayda veya bölgesel ihtiyaç olması halinde,
 • Yatırım projesinin olumlu ekonomik etkilerinin olmasının beklenmesi halinde,
 • Planlanan yatırımın finansmanı güvenceye alması halinde verilecektir.

Yerel göçmenlik makamları, bu kriterlerin ne ölçüde karşılandığını bireysel olarak değerlendirir. Aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Temel iş fikrinin uygulanabilirliği.
 • Yatırımcının girişimcilik deneyimi.
 • Sermaye yatırımı seviyesi ve sermaye mevcudiyeti.
 •  Bölgesel istihdam ve (çalışanların) eğitim seviyeleri üzerindeki etkiler.
 • Almanya’da yenilik, araştırma ve geliştirmeye katkı.

Yabancilar Daires, yerel ticaret ofisine ve yerel ticaret ve iş birliklerine, örneğin, yerel Sanayi ve Ticaret Odaları veya El Sanatları Odalarına danışır.

 • Yabancı girişimciler (örneğin) kendi hesabına çalışıyorlarsa, serbest meslek sahibi kabul edilirler:
 • Tek mal sahipleri (serbest çalışanlar dahil),
 • Bir ortaklıkta ortak ise,
 • Şirketin çalışanı olmayan yönetici ortaklar ise,
 • Kişisel olarak iş riski taşıyan vekaletname veya vekaletnameye sahip müdürler veya idari personellerden biri ise.

Yatırımcı vizesi başvurusu, vatandaşı olunan ülkedeki Federal Almanya Cumhuriyeti temsilciliklerinden birine yapılmalıdır. Yatırımcı vizesine yapılan başvuru ile, başvuran, birçok sayıda evrakla beraber iyi hazırlanmış iş planını da ibraz etmelidir. Çok fazla araştırma gerektirmesinden ötürü yatırımcı vizesi için randevu alınırken problemler ortaya çıkabilmektedir. Başvuru, sunulan belgelere göre karar verecek olan yerel göçmenlik makamlarına gönderilir.

Copyright by Hülya Oruç


[1] https://www.nrwinvest.com/tr/bir-yatirim-merkezi-olarak-nrw/nrwdeki-uluslararasi-sirketler/

O.Law is a modern and dynamic law firm working in cooperation with highly motivated, professionals offering legal advice in the heart of Dusseldorf. We are characterized by our cooperation with a tax advisor and a network of lawyers in Eastern Europe.

O.Law supports in all legal requests regarding commercial law, focusing on our international cooperation. In view of the intensity of German-Turkish trade relations and the importance of them, we established a Turkey Desk.

Solutions that are efficient and economically sensible, with creative approaches are defining O.Law’s hallmarks. O.Law offers legal services in German, Turkish and English and can support double culturally. To speak a common language is important to us.

O.Law – International Law Firm

Attorney at Law Hülya Oruç, LL.M.

Goethestr. 30
40237 Düsseldorf


+ 49 211 976 358 -19 info@olaw.eu

www.olaw.eu