Ofis

Telefon: +49211 976 358-19
Faks: +49 211 976 358-24
Adres: Goethestr. 30 40237 Düsseldorf

Acil Durumlar

+49 157 782 866 71

O. Law

Almanya’da Anonim Şirket (A.Ş.) Kuruluşu

I. Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket türünde ortaklar (hissedarlar), şirkette hisse senedi biçiminde hisselere ve dolayısıyla paylara sahiptir. Dolayısıyla bu şirket sermayesi hisselere bölünmüştür ve bu en az 50.000,00 Euro tutarındadır. Sözü edilen şirket türü ticaret siciline tescil edilmeden önce sermayenin en az dörtte biri (12.500,00 Euro) yatırılmış olmalıdır. Pay sahiplerinin ise ortak belirleme hakları, şirkette sahip oldukları payın miktarına bağlıdır.

II. Kimler anonim şirket kurabilir?

Anonim şirketlerin yapısı özellikle yüksek mali kaynak potansiyeline sahip şirketler için uygun olsa da bu şirket türü kural olarak herkes tarafından kurulabilir. Nitekim tek bir kişi de tek kişilik bir anonim şirket kurabilir. Kurucular, gerçek kişiler, yasal kapasiteye sahip ortaklıklar ve aynı zamanda diğer şirketler – örneğin sınırlı sorumlu bir şirket – olabilir.

Ayrıca bu şirkette aşağıdaki kurallara uygun olarak aday/adaylar gösterip atamalıdır:

  • en az üç üyeden oluşan bir denetleme kurulu
  • ve en az bir üyeden oluşan bir yönetim kurulu.

Kurucular; denetim kurulu veya yönetim kurulu üyeleriyle aynı olabilirler, ancak denetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri aynı olmayabilir.

III. Bir anonim şirketin yapısı nasıldır?

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, şirketin yönetiminden sorumlu olan bir ila üç üyeden oluşur. Yönetim kurulunun görevi, şirketi içeride ve dışarıda temsil etmektir.

Denetim Kurulu

Anonim şirketin denetim kurulu en az üç üyeden oluşur. Denetim kurulunun görevleri; yönetim kurulunun çalışmalarını denetlemek, yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde görevden almaktır.

Genel Kurul

Bu şirkete ilişkin önemli kararlar genel kurul toplantısı ile alınır. Yapılan toplantı üyelerinin tamamı şirkette pay sahibi olan hissedarlardan oluşur.

IV. Anonim şirket nasıl kurulur?

Şirkette yeni bir oluşum söz konusu ise; noter tasdikli bir anlaşma, ana sözleşme ve bununla birlikte ticaret siciline kayıt edilme yoluyla oluşturulur. Aşağıdaki açıklamalarda klasik yeni oluşuma örnek olarak atıfta bulunulmuştur.

Diğer taraftan dönüşüm yoluyla da anonim şirket kurulabilmektedir. Halihazırda var olan bir şirket, yasal şekil değişikliği yoluyla dönüştürülebilir. Bununla birlikte, mevcut şirketler yeni kuruluş amacıyla birbirleriyle birleştirilebilir veya yeni oluşum amacıyla şirketin bir kısmı önceki şirketten ayrılabilir.

V. Yeni bir anonim şirketin kuruluş prosedürü nedir?

Oluşum, fiili oluşum gerçekleşene kadar birkaç aşamadan meydana gelmektedir. Özenli bir kuruluş yaklaşık dört ila sekiz hafta sürer. Bur süreç aşağıdaki gibi üçe ayrılabilir:

Kuruluş öncesi şirket

Kuruluş öncesi şirket, esas sözleşmenin (muhtıranın, ana sözleşmenin) noter tasdikine kadar varlığını sürdürür. Bu aşamada, esas sözleşme ile özellikle kurulacak anonim şirketin adı, şirket hisseleri ve hissedarları belirlenir. Sözü edilen esas sözleşme noter tasdikiyle resmi olarak etkin bir şekilde yürürlüğe girerse kuruluş öncesi şirket aşaması sona erer ve sözde anonim şirket – veya kuruluş öncesi şirket – meydana gelir.

Anonim şirket öncesi

Tamamlanmamış kuruluş aşamasında şirketin kısmi bir yasal kapasitesi vardır. Denetim kurulu, genel kurul ve yönetim kurulu oluşturulmuştur. Yasal işlemlerle ilgili olarak anonim şirketin varlığı vazgeçilmezdir, çünkü henüz ticaret siciline kaydedilmemiş olmasına ragmen şirket yasal işlemlere katılma ve yükümlülük altına girme yetkinliğine sahiptir. Kuruluşun devamında uygulanacak şirket hükümleri, yine burada da tüm yükümlülüklere uygulanır.

Anonim Şirket

Kurulan şirketin tüm kurucuları, ilk yönetim kurulu ve ilk denetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ettirilir (Bkz. Şirketler Yasası’nın 36/1. fıkrası). Bunun nedeni, bu şirketin ancak ticaret siciline kaydedildiğinde tüzel kişilik kazanmasıdır. Dolayısıyla sicile kaydın kurucu bir karaktere sahip olduğu söylenebilir. Ticaret siciline başarılı bir şekilde kayıt ve ilan ile anonim şirket öncesi – tamamlanma aşaması – sona erer ve artık kurulur (Bkz. Alman Hisse Senedi Şirketler Yasası’nın 41/1. maddesi).

VI. Sorumlulukla ilgili düzenlemeler nelerdir?

Hissedarlar, şirketin varlıklarından yalnızca kayıtlı şirket ile sorumludur. Kayıt öncesi aşamalarda ise hissedarlar yalnızca özel varlıklardan doğan yükümlülüklerden sorumlu tutulur. Bu sebeple paylar ile sınırlı şirketin tescilinden önce yükümlülüklerin kaydedilmesi durumunda harekete geçmek basiretli bir davranış olacaktır.

VII. Anonim şirket kurmanın maliyeti ne kadardır?

Yüksek maliyetler içerir: Paylara bölünecek sermayenin en az 50.000,00 Euro tutarında olması ve bunun 12.500,00 Euro’luk kısmının ticaret siciline tescil edilmeden önce yatırılmış olması gerekir. Noterde muhtıra veya esas sözleşmenin hazırlanmasıyla tasdik edilmesinde gerekli görülürse hukuki yardım yoluyla ilave masraflar karşılanır. Ayrıca, vergi danışmanının giderlerinin yanı sıra ticaret sicili ve ticaret ofisindeki maliyetler de beklenmelidir.

Bununla birlikte Ticaret ve Sanayi Odası’na yıllık üyelik aidatı ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kesin maliyetler, bireysel istişare çabalarına bağlıdır.

VIII. Anonim şirketin avantajları nelerdir?

Söz edilen şirket türünün kurulması başlangıçta çeşitli finansal ve bürokratik engellere maruz kalsa da, nihayetinde birkaç avantajı da beraberinde getirmektedir:

  • Şirket varlıkları anonim şirketin yükümlülüklerinden sorumludur, hissedarlar ise yalnızca sermayedeki paylarından sorumlu tutulur
  • Katılım tamamen finansal olarak mümkündür, yani katılımla ilgili olarak şirkette aktif rol alma yükümlülüğü bulunmaz
  • Yüksek asgari sermaye ve daha fazla sermaye elde etme amacına hizmet eden kolaylaştırıcı seçenekler sayesinde yüksek kredi itibarı ve prestij
  • Pay sahiplerinin anonimliği ve aleniyet yükümlülüğü bulunmaz, yalnızca resmi kuruluşlar ticaret siciline ismen tescil edilir
  • Şirket kurmak için tek bir kişi yeterlidir
  • Hisse senetleri kolayca ve düşük maliyetle – notersiz – devredilebilir
  • Çalışan katılımı için kolaylık sağlanır
  •  

IX. Sonuç

Anonim şirketin oluşum aşaması fazlasıyla bürokratik işlem içerir. Esas sözleşme, gerekli birçok ayrıntıyı kapsamında bulundurur ve ileride çıkabilecek ihtilaf ile belirsizliklerin önüne geçmek amacıyla tercihen avukatların yardımıyla dikkatli bir şekilde hazırlanır. Bir kere hisse senetleri ile sınırlı şirket kurulduktan sonra, karlı avantajlar söz konusu olacaktır.

Linda Naomi Henschel tarafından yazılmıştır

Telif hakları Hülya Oruç Aslan’a aittir

O.Law is a modern and dynamic law firm working in cooperation with highly motivated, professionals offering legal advice in the heart of Dusseldorf. We are characterized by our cooperation with a tax advisor and a network of lawyers in Eastern Europe.

O.Law supports in all legal requests regarding commercial law, focusing on our international cooperation. In view of the intensity of German-Turkish trade relations and the importance of them, we established a Turkey Desk.

Solutions that are efficient and economically sensible, with creative approaches are defining O.Law’s hallmarks. O.Law offers legal services in German, Turkish  and English and can support double culturally. To speak a common language is important to us.

O.Law – International Law Firm

Attorney at Law Hülya Oruç Aslan, LL.M.

Goethestr. 30

40237 Düsseldorf

+ 49 211 976 358 -19

info@olaw.eu

www.olaw.eu

O.Law is a law firm based in Düsseldorf. Working for entrepreneurs worldwide, making their dreams come true.

We speak your language